HOTLINE

0977.9966.27

Công tắc & ổ cắm phòng thấm nước series 56

mỗi trang

Đế kín nước 101 x 198 x 63 - Model S56E2GY_G15

Đế kín nước 101 x 198 x 63 - Model S56E2GY_G15 Mã hàng: S56E2GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

298,100 đ

Đế kín nước 101 x 101 x 63 - Model S56E1GY_G15

Đế kín nước 101 x 101 x 63 - Model S56E1GY_G15 Mã hàng: S56E1GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

156,200 đ

Đế kín nước 101 x 198 x 38 - Model S56ES2GY_G15

Đế kín nước 101 x 198 x 38 - Model S56ES2GY_G15 Mã hàng: S56ES2GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

170,500 đ

Đế kín nước 101 x 101 x 38 - Model S56ES1GY_G15

Đế kín nước 101 x 101 x 38 - Model S56ES1GY_G15 Mã hàng: S56ES1GY_G15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

138,600 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 80A 500V IP66 - Model WHT80_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 80A 500V IP66 - Model WHT80_GY Mã hàng: WHT80_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,586,100 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 63A 500V IP66 - Model WHT63_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 63A 500V IP66 - Model WHT63_GY Mã hàng: WHT63_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,602,700 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 55A 500V IP66 - Model WHT55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 55A 500V IP66 - Model WHT55_GY Mã hàng: WHT55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,426,700 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 35A 500V IP66 - Model WHT35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 35A 500V IP66 - Model WHT35_GY Mã hàng: WHT35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,238,600 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 20A 500V IP66 - Model WHT20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 3P 20A 500V IP66 - Model WHT20_GY Mã hàng: WHT20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

947,100 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 63A 500V IP66 - Model WHD63_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 63A 500V IP66 - Model WHD63_GY Mã hàng: WHD63_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,287,000 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 55A 500V IP66 - Model WHD55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 55A 500V IP66 - Model WHD55_GY Mã hàng: WHD55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,223,200 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 35A 500V IP66 - Model WHD35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 35A 500V IP66 - Model WHD35_GY Mã hàng: WHD35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

946,000 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 20A 500V IP66 - Model WHD20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 2P 20A 500V IP66 - Model WHD20_GY Mã hàng: WHD20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

895,400 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 55A 250V IP66 - Model WHS55_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 55A 250V IP66 - Model WHS55_GY Mã hàng: WHS55_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

929,500 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 35A 250V IP66 - Model WHS35_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 35A 250V IP66 - Model WHS35_GY Mã hàng: WHS35_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

907,500 đ

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 20A 250V IP66 - Model WHS20_GY

Ngắt điện phòng thấm nước Isolator 1P 20A 250V IP66 - Model WHS20_GY Mã hàng: WHS20_GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

848,100 đ

Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66 - Model S56SW363GY

Công tắc có đế 3P 63A 500V IP66 - Model S56SW363GY Mã hàng: S56SW363GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,430,000 đ

Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66 - Model S56SW350GY

Công tắc có đế 3P 50A 500V IP66 - Model S56SW350GY Mã hàng: S56SW350GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,430,000 đ

Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66 - Model S56SW332GY

Công tắc có đế 3P 32A 500V IP66 - Model S56SW332GY Mã hàng: S56SW332GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,263,900 đ

Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66 - Model S56SW320GY

Công tắc có đế 3P 20A 500V IP66 - Model S56SW320GY Mã hàng: S56SW320GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,263,900 đ

Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66 - Model S56SW316GY

Công tắc có đế 3P 16A 500V IP66 - Model S56SW316GY Mã hàng: S56SW316GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

987,800 đ

Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66 - Model S56SW310GY

Công tắc có đế 3P 10A 500V IP66 - Model S56SW310GY Mã hàng: S56SW310GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

825,000 đ

Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66 - Model S56SW250GY

Công tắc có đế 2P 50A 500V IP66 - Model S56SW250GY Mã hàng: S56SW250GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,129,700 đ

Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66 - Model S56SW232GY

Công tắc có đế 2P 32A 500V IP66 - Model S56SW232GY Mã hàng: S56SW232GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

875,600 đ

Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66 - Model S56SW220GY

Công tắc có đế 2P 20A 500V IP66 - Model S56SW220GY Mã hàng: S56SW220GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

875,600 đ

Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66 - Model S56SW132GY

Công tắc có đế 1P 32A 250V IP66 - Model S56SW132GY Mã hàng: S56SW132GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

750,200 đ

Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66 - Model S56SW120GY

Công tắc có đế 1P 20A 250V IP66 - Model S56SW120GY Mã hàng: S56SW120GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

719,400 đ

Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66 - Model S56SW110GY

Công tắc có đế 1P 10A 250V IP66 - Model S56SW110GY Mã hàng: S56SW110GY Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

599,500 đ

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0977.9966.27

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Email

Email - thietbidienphuongminh@gmail.co

Schneider bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 41
  • Hôm nay 977
  • Hôm qua 1,020
  • Trong tuần 1,997
  • Trong tháng 21,854
  • Tổng cộng 1,082,841

Top

   (0)