HOTLINE

0977.9966.27

Phích và ổ cắm công nghiệp

mỗi trang

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP67 - Model PKZM709

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP67 - Model PKZM709 Mã hàng: PKZM709 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,994,300 đ

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP44 - Model PKZM409

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP44 - Model PKZM409 Mã hàng: PKZM409 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,654,400 đ

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP67 - Model PKZM703

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A IP67 - Model PKZM703 Mã hàng: PKZM703 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,593,900 đ

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A - Model PKZM403

Ổ nổi nhiều ngã 2P+E 230V 16A - Model PKZM403 Mã hàng: PKZM403 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,355,200 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 125A - Model 81195

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 125A - Model 81195 Mã hàng: 81195 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

4,062,300 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 63A - Model 81183

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 63A - Model 81183 Mã hàng: 81183 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,765,500 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 32A - Model PKF32W735

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 32A - Model PKF32W735 Mã hàng: PKF32W735 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

819,500 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 16A - Model PKF16W735

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 16A - Model PKF16W735 Mã hàng: PKF16W735 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

643,500 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 125A - Model 81194

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 125A - Model 81194 Mã hàng: 81194 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,957,800 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 63A - Model 81182

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 63A - Model 81182 Mã hàng: 81182 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,523,500 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 32A - Model PKF32W734

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 32A - Model PKF32W734 Mã hàng: PKF32W734 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

694,100 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 16A - Model PKF16W734

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 16A - Model PKF16W734 Mã hàng: PKF16W734 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

556,600 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 125A - Model 81190

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 125A - Model 81190 Mã hàng: 81190 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

3,778,500 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 63A - Model 81178

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 63A - Model 81178 Mã hàng: 81178 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,469,600 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 32A - Model PKF32W723

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 32A - Model PKF32W723 Mã hàng: PKF32W723 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

674,300 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 16A - Model PKF16W723

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 16A - Model PKF16W723 Mã hàng: PKF16W723 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

502,700 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 32A - Model PKF32W435

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 32A - Model PKF32W435 Mã hàng: PKF32W435 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

452,100 đ

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 16A - Model PKF16W435

Ổ cắm nổi 4P+E 400V 16A - Model PKF16W435 Mã hàng: PKF16W435 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

325,600 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 32A - Model PKF32W434

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 32A - Model PKF32W434 Mã hàng: PKF32W434 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

457,600 đ

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 16A - Model PKF16W434

Ổ cắm nổi 3P+E 400V 16A - Model PKF16W434 Mã hàng: PKF16W434 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

314,600 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 32A - Model PKF32W423

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 32A - Model PKF32W423 Mã hàng: PKF32W423 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

413,600 đ

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 16A - Model PKF16W423

Ổ cắm nổi 2P+E 230V 16A - Model PKF16W423 Mã hàng: PKF16W423 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

250,800 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 125A - Model 81295

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 125A - Model 81295 Mã hàng: 81295 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,846,800 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 63A - Model 81283

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 63A - Model 81283 Mã hàng: 81283 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,131,900 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 32A - Model PKF32F735

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 32A - Model PKF32F735 Mã hàng: PKF32F735 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

577,500 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 16A - Model PKF16F735

Ổ cắm âm dạng nghiêng 4P+E 400V 16A - Model PKF16F735 Mã hàng: PKF16F735 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

511,500 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 3P+E 400V 125A - Model 81294

Ổ cắm âm dạng nghiêng 3P+E 400V 125A - Model 81294 Mã hàng: 81294 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

2,506,900 đ

Ổ cắm âm dạng nghiêng 3P+E 400V 63A - Model 81282

Ổ cắm âm dạng nghiêng 3P+E 400V 63A - Model 81282 Mã hàng: 81282 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất.

1,106,600 đ

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0977.9966.27

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Email

Email - thietbidienphuongminh@gmail.co

Schneider bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 31
  • Hôm nay 1,363
  • Hôm qua 3,185
  • Trong tuần 8,593
  • Trong tháng 33,175
  • Tổng cộng 876,743

Top

   (0)